Styrelse

Välkommen till Stigtomta

Samfällighetsförening


Styrelse

Efter årsmötet 2019 består styrelsen av: 

Uppdrag

Namn

Adress

Telefon

Ordförande

Bo Pettersson

Eldarvägen 9

070-651 05 94

Vice ordförande

Hans-Göran Haglund

Almnäsvägen 16

070-641 38 47

Sekreterare

Gunnar Järleby

Drejarvägen 21           

070-535 21 77

Kassör           

Hans Carlsson     

Sotarvägen 22

070-399 70 80

Ledamot         

Ingrid Gustafsson Åhlin

Skolvägen 1

073-033 99 40   

Suppleant     

Guy Karlsson

Sotarvägen 13       

0155-22 77 65             

Suppleant   

Thord Asplund

Brunnsgatan 19A

070-581 01 70

Suppleant   

Guy Åhlin

Bärbrovägen 2

070-565 30 85

Revisorer

Ordinarie         Gert Svensson       

Eldarvägen 14

076-767 66 50

Hans-Erik Eriksson

Svarvarvägen 33

070-553 84 07

Suppleant   Bengt Skagerström

Kolarvägen 2


Rose-Marie Jansson   

Kolarvägen 30

070-392 25 31

Valberedning

Oscar Berglin

Fäbrovägen 13

070-379 35 26

Peter Lundblad

Fäbrovägen 6

073-515 26 82

VakantSamtliga ovan har postadress 611 72 STIGTOMTA  

Utom för Thord Asplund som har 611 32 NYKÖPING