Styrelse

Styrelse

Efter årsstämman 2023 består styrelsen av: 

Uppdrag

Namn

Adress

Telefon

Ordförande

Bo Pettersson

Eldarvägen 9

070-651 05 94

Vice ordförande

Hans-Göran Haglund

Almnäsvägen 16

070-641 38 47

Sekreterare

Gunnar Järleby

Drejarvägen 21           

070-535 21 77

Kassör           

Ingrid Gustafsson Åhlin

Skolvägen 1

073-033 99 40 

Ledamot         

Stefan Scott

Nilsborgsvägen 13

070-413 96 80

Suppleant     

Ann-Louise Svensson

Högvallastigen 1

073-730 64 45

Suppleant   

Andreas Ekstrand

Skolvägen 5

076-805 53 01

Suppleant   

Guy Åhlin

Bärbrovägen 2

070-565 30 85

Revisorer

Ordinarie         Hans-Erik Eriksson

Svarvarvägen 33

070-553 84 07

Gert Svensson

Eldarvägen 14

076- 767 65 50

Suppleant   Bengt Skagerström

Kolarvägen 2


Hans Carlsson

Sotarvägen 22

070-399 70 80

Valberedning

Oscar Berglin

Fäbrovägen 13

070-379 35 26

Peter Lundblad

Fäbrovägen 6

073-515 26 82

VakantSamtliga ovan har postadress 611 72 STIGTOMTA