Kontakt

Kontaktformulär

Kontakta styrelsen

Har Du synpunkter på väghållningen eller grönområdenas skötsel eller något annat Du vill framföra, ring till någon i styrelsen eller fyll i formuläret till höger  så besvaras det av ordföranden, vid behov i samråd med styrelsen.Anmäl även till oss om Du säljer Din fastighet eller

byter adress så att vi kan hålla registret aktuellt.

Revisorer