Välkommen · Styrelsen · Aktuellt · Protokoll · Trafikinformation · Ansvarsområden · Stadgar · Grönytor & kartor · Historik · Kontakt

Styrelse

Efter årsstämman 2024 består styrelsen av:

Uppdrag Namn Adress Telefon
Ordförande Bo Pettersson Eldarvägen 9 070-651 05 94
Vice ordförande Stefan Scott Nilsborgsvägen 13 070-413 96 80
Sekreterare Gunnar Järleby Drejarvägen 21            070-535 21 77
Kassör            Ingrid Gustafsson Åhlin Skolvägen 1 073-033 99 40
Ledamot          Niklas Lundstedt Murarvägen 5 076-946 50 18
Suppleant Ann-Louise Svensson Högvallastigen 1 073-730 64 45
Suppleant Andreas Ekstrand Skolvägen 5 076-805 53 01
Suppleant Guy Åhlin Bärbrovägen 2 070-565 30 85

Revisorer

Ordinarie             
Hans-Erik Eriksson Svarvarvägen 33 070-553 84 07
Gert Svensson Eldarvägen 14 076-767 65 50
Suppleant       
Bengt Skagerström Kolarvägen 2 0155-22 80 98
Jessica Sandqvist Fäbrovägen 13 070-332 77 88

Valberedning

Oscar Berglin Fäbrovägen 13 070-379 35 26
Peter Lundblad Fäbrovägen 6 073-515 26 82
Hans Carlsson Sotarvägen 22 070-399 70 80

Samtliga ovan har postadress 611 72 STIGTOMTA   

Log on     E-post skriv: stigtomtavag@gmail.comHem · Mitt konto