Välkommen · Styrelsen · Aktuellt · Protokoll · Trafikinformation · Ansvarsområden · Stadgar · Grönytor & kartor · Historik · Kontakt

Kontakta styrelsen

Har Du synpunkter på väghållningen eller grönområdenas skötsel eller något annat Du vill framföra, ring till någon i Styrelsen eller fyll i formuläret till höger så besvaras det av ordföranden, vid behov i samråd med styrelsen.

Anmäl även till oss om Du säljer Din fastighet eller byter adress så att vi kan hålla registret aktuellt.

Vill du meddela oss något?

 

Meddelandet går till styrelsen

 

Ditt För- och efternamn
Epostadress
Meddelande:

Log on     E-post skriv: stigtomtavag@gmail.comHem · Mitt konto