Välkommen · Styrelsen · Aktuellt · Protokoll · Trafikinformation · Ansvarsområden · Stadgar · Grönytor & kartor · Historik · Kontakt

Välkommen till Stigtomta samfällighetsförening

Vår samfällighet består av 660 fastigheter som tillsammans äger och underhåller gemensamma områden och anläggningar. Alla delägare är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen och ansvarar tillsammans för drift och underhåll. Beslut fattas av en majoritet av delägarna. Alla delägare betalar en avgift, en så kallad samfällighetsavgift, till föreningen. Föreningen sköter:


  • Underhåll tex asfaltering, snöröjning, sandning, borttagning av sand på vägnätet, mest bestående av asfalterade vägar ca 14 km långt. (Trafikverket sköter Nykyrkavägen, Hallavägen och Bärbovägen.)


  • Gatljus sköts av kommunen för ”våra vägar” och av Trafikverket för ”deras vägar”.


  • Klippning och skötsel av gemensamma grönytor.


  • Ser till att parkbänkar finns på lämpliga platser.


  • Sköter hundlatriner fn 18 st.

Se också sidan Grönytor och kartor

Här finner du föreningens historik.

Bilder på blomsterängen som finns söder om väg 52 utmed utfarten mot Vrena. Foto 2022 Gunnar Järleby.

Visit counter For Websites

Log on     E-post skriv: stigtomtavag@gmail.comHem · Mitt konto