Välkommen · Styrelsen · Aktuellt · Protokoll · Trafikinformation · Ansvarsområden · Stadgar · Grönytor & kartor · Historik · Kontakt

Ansvarsområden

Samfällighetsföreningen har ansvaret för skötsel och underhåll av vägar och grönområden. Styrelsen upphandlar snöröjning och sandning, sandupptagning, asfaltering och andra reparationer på vägarna samt gräsklippning och skötsel av grönområdena. Vi sköter föreningens administration och är kontaktorgan gentemot kommunen.


Nyköpings Kommun ansvarar för gatubelysning, lekplatser, vatten och avlopp samt trädgårdstippen och återvinningsstationen.

 

Trafikverket ansvarar för Nykyrkavägen (Rv 52), Bärbovägen och Hallavägen inklusive trottoarerna.

 

Fel och brister på de olika ansvarsområdena anmäls till respektive huvudman. Samfällighetsföreningens styrelse tar givetvis emot och vidarebefordrar eventuella anmälningar.


Ta alltid kontakt med någon i styrelsen om det dyker upp något problem.


Föreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar där vi kan få hjälp av juridisk eller annan expertis om vi skulle behöva.


Stefan som kör med röjsåg.

Log on     E-post skriv: stigtomtavag@gmail.comHem · Mitt konto