Historik

Historik 

Kort historik


Stigtomta Samfällighetsförening har sitt ursprung i en frivillig ideell fastighetsägarförening som bildades 1945.

När kommunen i slutet av 1970-talet krävde en fastare organisation för väghållningen bildades, med stöd av lagen om enskilda vägar, Stigtomta Vägförening. Därmed försvann till en del fastighetsägareföreningens arbetsuppgifter varefter den avvecklades.

Mot slutet av 1990-talet kom väsentliga lagändringar som framtvingade en ombildning till samfällighetsförening och sedan 2001 heter vi Stigtomta Samfällighetsförening.

Revisorer