Hem

Välkommen till Stigtomta

Samfällighetsförening


Välkommen

Samfällighetsföreningen är den juridiska person som har ansvaret för väghållning samt skötsel och tillsyn av grönområdena i Stigtomta samhälle. Medlemmar är ägarna till fastigheterna inom föreningens område som i stort sett omfattar hela samhället. Vägnätet består av ca 13,9 km bilväg och 3 km gång- cykelvägar i huvudsak asfalterade.

658 fastigheter ligger inom föreningens område.


Kort historik

Stigtomta Samfällighetsförening har sitt ursprung i en frivillig ideell fastighetsägarförening som bildades 1945. När kommunen i slutet av 1970-talet krävde en fastare organisation för väghållningen bildades, med stöd av lagen om enskilda vägar, Stigtomta Vägförening. Därmed försvann till en del fastighetsägareföreningens arbetsuppgifter varefter den avvecklades. Mot slutet av 1990-talet kom väsentliga lagändringar som framtvingade en ombildning till samfällighetsförening och sedan 2001 heter vi Stigtomta Samfällighetsförening.