Välkommen

Välkommen till Stigtomta samfällighetsföreningVår samfällighet består av 660 fastigheter som tillsammans äger och underhåller gemensamma områden och anläggningar. Alla delägare är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen och ansvarar tillsammans för drift och underhåll. Beslut fattas av en majoritet av delägarna. Alla delägare betalar en avgift, en så kallad samfällighetsavgift, till föreningen. Föreningen sköter:


  • Underhåll tex asfaltering, snöröjning, sandning, borttagning av sand på vägnätet, mest bestående av asfalterade vägar ca 14 km långt. (Trafikverket sköter Nykyrkavägen, Hallavägen och Bärbovägen.)


  • Gatljus sköts av kommunen för ”våra vägar” och av Trafikverket för ”deras vägar”.


  • Klippning och skötsel av gemensamma grönytor.


  • Ser till att parkbänkar finns på lämpliga platser.


  • Sköter hundlatriner fn 18 st.